Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CỔ LỄ

Địa chỉ: Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Nguyễn Thị Bình